A Perfect Pairing (2022) คู่นี้... คือเพอร์เฟค

A Perfect Pairing (2022) คู่นี้... คือเพอร์เฟค

เล่าเรื่องราวของ โลล่า สาวอเมริกันที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไวน์และตัดสินใจลาออกจากบริษัทยักษ์ใหญ่ เพื่อตั้งใจจะตั้งบริษัทนำเข้าไวน์ของตัวเอง เธอจึงเดินทางข้ามทวีปมายังออสเตรเลีย มาจบลงด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะของลูกค้าผลิตไวน์รายใหญ่ของที่นั่น จากนักชิมไวน์กลายมาเป็นสาวฝึกงานในฟาร์ม แล้วต้องมาเผชิญหน้ากับพ่อหนุ่มบ้านไร่ยียวนกวนประสาทชะมัด!