Pray Away (2021) สวดแก้เกย์

Pray Away (2021) สวดแก้เกย์

อดีตผู้นำของขบวนการ “ภาวนาให้เกย์ออกไป” ต่อสู้กับผลที่ตามมาที่เกิดจากการกระทำของพวกเขา ในขณะที่ผู้รอดชีวิตแสวงหาการเยียวยาและการยอมรับจากความบอบช้ำกว่าทศวรรษ ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดตามผู้รอดชีวิตและอดีตผู้นำการบำบัดด้วยการกลับใจใหม่ ในขณะที่ผู้นำบางคนต่อสู้กับการกระทำของพวกเขากับผู้อื่น ขณะที่คนอื่นๆ ก็ออกมา