The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา

The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา

นี่เป็นเรื่องราวของชิวเยียนคุณหนูใหญ่แห่งจวนสกุลชิวที่ไม่ได้รับความรักใคร่เอ็นดูจากคนในครอบครัว ใช้ความพยายามและสติปัญญาของตนจนสามารถก้าวออกมาจากที่แห่งนั้นได้ ท่ามกลางการคิดวิเคราะห์คลี่คลายคดีปริศนาแต่ละคดี และการก้าวไปข้างหน้าด้วยความยากลำบากในแต่ละครั้ง จนมาพบกับเหลียงอี้ท่านอ๋องที่หน้าเนื้อใจเสือและแสนเย็นชา จากการประชันสติปัญญาก็กลายเป็นคู่ที่รู้ใจที่คอยเคียงข้าง สุดท้ายแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็ได้รับความรักและความสุขที่เป็นของตน

  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP1
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP2
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP3
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP4
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP5
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP6
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP7
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP8
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP9
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP10
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP11
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP12
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP13
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP14
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP15
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP16
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP17
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP18
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP19
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP20
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP21
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP22
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP23
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP24
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP25
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP26
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP27
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP28
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP29
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP30
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP31
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP32
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP33
  The Autumn Ballad (2022) ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา - EP34 END