The Killers Shopping List (2022)

The Killers Shopping List (2022)

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกิดมีการพบร่างไร้ลมหายใจในอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งแถบชานเมืองบริเวณกรุงโซล ซึ่งต่อมาหลักฐานชิ้นสำคัญในการไขคดีนี้ ก็คือใบเสร็จการซื้อของจากมินิมาร์ทแห่งหนึ่งที่จะเป็นชนวนสำคัญในเรื่องราวสุดบันเทิงของการหาคำตอบที่แท้จริงต่อไป

  The Killers Shopping List (2022) - EP1
  The Killers Shopping List (2022) - EP2
  The Killers Shopping List (2022) - EP3
  The Killers Shopping List (2022) - EP4
  The Killers Shopping List (2022) - EP5
  The Killers Shopping List (2022) - EP6
  The Killers Shopping List (2022) - EP7
  The Killers Shopping List (2022) - EP8 END