The Social Dilemma (2020) ทุนนิยมสอดแนม ภัยแฝงเครือข่ายอัจฉริยะ

The Social Dilemma (2020) ทุนนิยมสอดแนม ภัยแฝงเครือข่ายอัจฉริยะ

สำรวจผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ของเครือข่ายสังคมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีส่งเสียงเตือนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ของตนเอง